DD美容液(1瓶2套)

products

DD美容液(1瓶2套)

DD美容液(1瓶2套)

針對惱人部份進行全方位修護 

                             重現肌膚緊緻光采

 

含有給肌膚彈性的樹脂醇(維他命A),會往肌膚在意的部分前進,目標充滿艷麗的彈力以及柔軟的肌膚。

回列表頁